Wyniki badań i eksperymentów

Wyniki badań i eksperymentów

Analiza cząsteczek Nano Złota i Nano Srebra

 

analiza cząsteczki nano srebra
analiza cząsteczki nano złota

Wyniki badań mikrobiologicznych dla polipropylenu (PP) po 18 h inkubacji salmonella typhimurium

Folia PP bez dodatku srebra
Folia PP modyfikowana srebrem (86 ppm Ag)

Wyniki badań mikrobiologicznych dla polipropylenu (PP) po 18 h inkubacji staphylococcus aureus

Folia PP bez dodatku srebra
Folia PP modyfikowana srebrem (86 ppm Ag)

Wyniki badań mikrobiologicznych dla polietylenu (PE) po 18 h inkubacji salmonella typhimurium

Folia PP bez dodatku srebra
Folia PP modyfikowana srebrem (86 ppm Ag)

Wyniki badań mikrobiologicznych dla polietylenu (PE) po 18 h inkubacji staphylococcus aureus

Folia PP bez dodatku srebra
Folia PP modyfikowana srebrem (86 ppm Ag)

E. Coli na wykładzinie podłogowej PCV

Na fragment wykładziny podłogowej PCV zamknięty w jałowej płytce Petriego, posiewano 1 ml bakterii E.coli, następnie inkubacja 2 h w 37 º C i całość zalewano agarem LA i inkubowano w 37 º C przez 24 godziny. Po inkubacji można stwierdzić że na wykładzinie kontrolnej wyrosła duża ilość bakterii w postaci gęstej murawy. W przypadku wykładzin ze srebrem wzrost ten został zaburzony, i wraz ze wzrostem stężenia srebra malała ilość bakterii, co dowodzi w sposób jakościowy że „srebrne wykładziny” powodują zahamowanie wzrostu szczepu E.coli.

Korzeń pietruszki

Na zdjęciu po prawej stronie korzeń pietruszki trzymany w szczelnym, plastikowym pudełku spryskanym od wewnątrz NANO SILVER (50 ppm) przez 55 dni. Po lewej stronie korzeń trzymany w zwykłym szczelnym pojemniku.

Te same korzenie pietruszki po 83 dniach:

Te same korzenie pietruszki po 167 dniach:

Folia bakteriobójcza z Nano Srebrem

Poniżej folia bakteriobójcza z Nano Srebrem

Cytryna

Cząstka cytryny przechowywana przez 7 dni w pudełku z polistyrenu z zastosowaniem nanocząsteczek srebra (stężenie zaledwie 4 ppm).
Cząstka cytryny przechowywana przez 7 dni w pudełkiem ze zwykłego polistyrenu.

Skrzynki na mięso z polipropylenu

Po lewej stronie Nano Srebro, 100 ppm Ag. Natomiast po prawej skrzynka bez srebra

pierwszy dzień:

Po 7 dniach:

Po 14 dniach: